คุณสมบัติของโค้ช

2021-08-17

โค้ชโดยทั่วไปหมายถึงวิธีการขนส่งมวลชนที่เดินทางระหว่างสองเขตในระดับเคาน์ตีเป็นระยะ (ไม่รวมเขตเทศบาล) หรือเขตการปกครองเหนือระดับเคาน์ตี มีที่นั่งมากกว่า 16 ที่นั่ง และมีราคาค่อนข้างคงที่ ตัวอย่างเช่น,โค้ชจากเซี่ยงไฮ้ถึงชูหยาง

โค้ชมักจะวิ่งด้วยความเร็วสูงโดยมีห้องน้ำขนาดเล็กอยู่ และค่าโดยสารโดยทั่วไปจะสูงกว่ารถไฟ ภาคเหนือไม่มีตลาดเพราะรถไฟพัฒนาแล้วและรถโค้ชพัฒนามากขึ้นในภาคใต้