การแนะนำพื้นฐานของ SUV ไฟฟ้า

2021-08-31

บริสุทธิ์เอสยูวีไฟฟ้าคือรถยนต์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ (เช่น แบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียม แบตเตอรี่นิกเกิลไฮโดรเจน หรือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน)

แม้ว่าจะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 134 ปี แต่ก็ถูกจำกัดให้ใช้งานเฉพาะบางประเภทเท่านั้น และตลาดมีขนาดค่อนข้างเล็ก สาเหตุหลักเนื่องมาจากแบตเตอรี่ประเภทต่างๆ โดยทั่วไปมีข้อบกพร่องร้ายแรง เช่น ราคาสูง อายุการใช้งานสั้น ขนาดและน้ำหนักที่มาก และเวลาในการชาร์จที่ยาวนาน