พื้นหลังอุตสาหกรรมของรถบรรทุกขนาดเล็กไฟฟ้าคืออะไร?

2022-05-31

รถบรรทุกขนาดเล็กไฟฟ้ามีข้อดีคือไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานต่ำ เสียงรบกวนต่ำ ฯลฯ หลังจากที่ประเทศสนับสนุนการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม คนส่วนใหญ่มักเลือกรถบรรทุกไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นพาหนะขนส่งสินค้า เนื่องจากจำนวนรถยนต์เชื้อเพลิงในประเทศของฉันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมลพิษทางอากาศที่เกิดจากไอเสียรถยนต์ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นภายใต้สถานการณ์ที่กดดันด้านสิ่งแวดล้อม ผู้คนจำนวนมากจึงยินดีที่จะเลือกใช้รถบรรทุกไฟฟ้าขนาดเล็ก